Uitstel van vertrek voor vader Márcia en Gláucio ivm medische gesteldheid

< >

Aan de vader van Márcia en Gláucio is per afgelopen vrijdag uitstel van vertrek verleend voor de duur van zijn medische behandeling tot in beginsel maximaal zes maanden. Het wachten is nu op het definitieve verlenen van de verblijfsstatus voor moeder en de kinderen, die Staatssecretaris Dijkhoff al op 31 augustus 2015 op grond van zijn discretionaire bevoegdheid publiekelijk heeft toegezegd.

Terug naar overzicht