Turkse rechter krijgt een verblijfsvergunning asiel

< >

Amsterdam, 19 mei 2011 - De turkse rechter Cagatay Cetin, die in januari 2010 in Nederland asiel aanvroeg vanwege de problemen die hij als rechter in Turkije had ondervonden, krijgt een verblijfsvergunning asiel. Dat werd vanmiddag 19 mei 2011 bekendgemaakt. De Minister voor immigratie en asiel is van mening dat hij bij terugkeer naar Turkije een reëel risico loopt op folter of een onmenselijke of vernederende behandeling. Nog onlangs werd de rechter in Nederland door de rechter-commissaris verhoord, op verzoek van de Turkse justitie, over zijn uitlatingen die “beledigend waren voor de Turkse staat en identiteit”. Voor dat feit wordt Cetin in Turkije strafrechtelijk vervolgd.

Vanavond besteedt Uitgesproken EO aandacht aan deze zaak (20.25 uur op Ned. 2)

Bijlage

Terug naar overzicht