Strafproces Wilders – persbericht gedupeerde minderhedenorganisaties

< >

Amsterdam, 23 juni 2011 - De gedupeerde minderhedenorganisaties in de strafzaak tegen Wilders starten een procedure bij het Human Rights Committee van de VN in Genève op basis van het  IVBPR-verdrag. Volgens de organisaties heeft Nederland met de vrijspraak van Wilders nagelaten de gedupeerde minderheden te beschermen tegen discriminatie: 'Door de vrijspraak is het recht van minderheden om gevrijwaard te blijven van haatzaaien geschonden. Daarom gaan we ons recht halen bij de VN.'

Voorzitter Mohamed Rabbae van het Landelijk Beraad Marokkanen zei eerder in de rechtszaal: 'De schade die moslims en allochtonen van Wilders uitspraken ondervinden is niet alleen maar een gevoel. De schade is gebaseerd op concrete feiten. Woorden zijn daden geworden' (zie hier). Hij citeerde in de rechtbank een reeks onderzoeken waaruit de schadelijke gevolgen voor moslims en allochtonen blijkt (zie hier).

Ruim tweeduizend mensen ondertekenden de steunverklaring voor de gedupeerde minderhedenorganisaties die bij de processtukken is gevoegd. Michiel Pestman en prof. Ties Prakken stonden de organisaties bij en zullen dat blijven doen voor de procedure in Genève.

Eerdere berichten

Terug naar overzicht