Prakken d’Oliveira staat rechter Korthals Altes bij in mogelijke zaak tegen Nederlandse Staat

< >

Channa Samkalden en Lisa Komp treden op als raadsvrouw van Willem Korthals Altes in een geschil met de Nederlandse Staat. Korthals Altes is 68 en rechter. Op grond van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, moet Korthals Altes op zijn 70ste stoppen als rechter. Dit is in strijd met het verbod op discriminatie op grond van leeftijd, zoals vastgelegd in Europese regelgeving. Hij heeft daarom aangekondigd de Staat der Nederlanden – in persoon van de minister van Veiligheid en Justitie – te zullen dagvaarden als de regeling niet wordt aangepast.

 

Klik hier voor verdere berichtgeving in het NRC.

Klik hier voor verdere berichtgeving in Eén Vandaag.  

Terug naar overzicht