Op 1 september 2010 treedt prof. Göran Sluiter als advocaat bij Böhler in dienst

< >

Amsterdam, 1 juli 2010 - Op 1 september 2010 treedt prof. Göran Sluiter als advocaat bij Böhler in dienst. Sluiter gaat zich toeleggen op de internationale strafpraktijk. Tevens blijft hij als hoogleraar Internationaal strafrecht – in het bijzonder het internationaal strafprocesrecht zoals dat wordt toegepast door onder andere het Joegoslavië Tribunaal en het Internationaal Strafhof – verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Terug naar overzicht