Kritiek op gezinsherenigingsbeleid vluchtelingen

< >

Amsterdam, 25 mei 2012 – Het gezinsherenigingsbeleid ten aanzien van met name Somalische vluchtelingengezinnen deugt niet, zegt Corrien Ullersma vandaag in een interview met Trouw naar aanleiding van haar reis naar Ethiopië waar zij samen met Vluchtelingenwerk en Defence for Children procedures van deze gezinnen bijwoonde. Het vanaf 2009 sterk aangescherpte beleid, waarbij tegenwoordig 90% van de aanvragen wordt afgewezen, leidt tot schending van het recht op gezinshereniging van partners en kinderen. Kinderen worden daardoor soms jarenlang van hun ouders gescheiden als gevolg van onzorgvuldige procedures.

Bijlagen

  • Trouw | 'Ieder kind wordt als leugen behandeld', p. 1 en p. 2 (25 mei 2012)

Terug naar overzicht