Artikel in dagblad Trouw Göran Sluiter: "Strafhof moet beter voor zijn getuigen zorgen"

< >

Amsterdam, 5 februari 2015 - In een artikel in Trouw van vadaag betoogt advocaat Göran Sluiter dat de rechtspraak van het Internationaal Strafhof gevaar loopt door de zwakke positie van getuigen. Getuigen, onder andere in de 'Kenia-zaak', hebben onvoldoende bescherming; één is vermoord en in ieder geval vier worden er 'vermist'.

Klik hier voor het artikel.

Terug naar overzicht