Migratierecht

De advocaten van Prakken d’Oliveira hebben grote expertise op het gebied van het asielrecht, het (reguliere) vreemdelingenrecht en het nationaliteitsrecht. Zij werken samen met nationale en internationale organisaties zoals Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland. Mede dankzij de samenwerking met het in Londen gevestigde, internationaal georiënteerde advocatenkantoor Doughty Street Chambers kan Prakken d’Oliveira grensoverschrijdend adviseren.

Een werknemer naar Nederland halen

Prakken d’Oliveira staat ondernemers bij die gespecialiseerd personeel naar Nederland willen halen, bijvoorbeeld door middel van de regeling kennismigranten, of die een tewerkstellingsvergunning (TWV) willen aanvragen. Wij begeleiden de gehele aanvraagprocedure en treden op in eventuele procedures in bezwaar en beroep.

Als zelfstandige in Nederland aan de slag

Of u als zelfstandige in Nederland aan de slag kunt, hangt af van een aantal factoren, zoals uw nationaliteit en het soort bedrijf dat u wilt uitoefenen. De advocaten van Prakken d’Oliveira kennen alle mogelijkheden, onder meer onder het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag, het Nederlands-Japans Handelsverdrag en de Associatieovereenkomst EEG-Turkije.

Een partner of familielid naar Nederland brengen

Gezinshereniging is een fundamenteel mensenrecht, maar de regels zijn complex. Prakken d’Oliveira heeft bij uitstek ervaring met het begeleiden van aanvragen voor hereniging met partner, kinderen, of andere familieleden. Tevens staan wij u bij in (gerechtelijke) procedures.   

Andere redenen

Ook als u een verblijfsvergunning wilt aanvragen voor een andere reden, zoals studie of om medische redenen, bent u bij Prakken d’Oliveira aan het juiste adres.

Een visum aanvragen

Het komt regelmatig voor dat visa voor kortdurend (familie-)bezoek worden afgewezen. Prakken d’Oliveira helpt u om uw kansen bij aanvraag of in bezwaar (en eventueel beroep) zo groot mogelijk te maken.

Een Nederlands paspoort aanvragen

Of en wanneer u in aanmerking komt voor een Nederlands paspoort, is vaak een gecompliceerde kwestie. Prakken d’Oliveira helpt u met de aanvraag en staat u bij in procedures.

Unierecht

Het recht van de Europese Unie heeft een steeds grotere invloed op het Nederlands migratierecht. Niet alleen burgers van de Unie, maar ook hun gezinsleden kunnen rechten ontlenen aan Europese regels. Als internationaal georiënteerd kantoor heeft Prakken d’Oliveira op dit gebied veel kennis en ervaring, onder meer met procedures voor het Hof van Justitie in Luxemburg.

Asiel

De advocaten van Prakken d’Oliveira staan bekend om hun grote staat van dienst op het gebied van het asielrecht. De advocaten staan cliënten bij in alle fasen van de procedure. Ook kunnen zij u bijstaan bij een eventuele herhaalde aanvraag, als er gronden zijn om die kansrijk te achten. Door de jaren heen hebben de advocaten van Prakken d’Oliveira expertise opgebouwd in Koerdische, Afghaanse en Somalische zaken, zogenaamde ‘1F-zaken’ en in zaken met betrekking tot gezinshereniging van asielzoekers (‘nareis’).

EVRM

Als één van de weinige kantoren in Nederland heeft Prakken d’Oliveira expertise in het voeren van procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Die procedures kunnen gerelateerd zijn aan het migratierecht, bijvoorbeeld wanneer er bij uitzetting schending dreigt van artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke behandeling), artikel 5 EVRM (bij vreemdelingendetentie) of van artikel 8 EVRM (recht op gezinsleven).

Intrekking vergunning

Wie van de IND een voornemen tot intrekking van zijn of haar verblijfsvergunning ontvangt, dient onmiddellijk gespecialiseerde bijstand in te roepen. Als er adequaat wordt gereageerd, is de intrekking mogelijk nog te voorkomen of kan misschien een andere verblijfsvergunning worden verkregen.  Prakken d’Oliveira heeft veel ervaring met dit soort procedures.

Contact

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen met de sectie Migratierecht van Prakken d’Oliveira. Geef in het kort uw vraag aan. Wij doen ons best om uw bericht zo snel mogelijk te beantwoorden. U kunt natuurlijk ook bellen: 020 – 344 6200.

Naam
E-mail
Telefoonnummer (optioneel)
 
Vraag