Mensenrechten

“Puisqu’ils ont osé, j’oserai aussi, moi”

Emile Zola

Internationale mensenrechtenverdragen, zoals het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), vormen de basis voor de rechten die elk individu wereldwijd heeft. Dat ieder individu deze rechten heeft, wil helaas niet zeggen dat deze rechten niet door overheden worden geschonden.

Op verschillende rechtsgebieden voeren onze advocaten procedures voor internationale gerechtshoven en organisaties, zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties, de Afrikaanse Mensenrechtencommissie en de Europese Anti-Foltercommissie.

De procedures betreffen veelal zaken tegen staten of landen over onrechtmatige detentie, marteling, (politieke) moord en verdwijning. Prakken d’Oliveira heeft cliënten bijgestaan in zaken tegen Nederland, maar ook tegen Eritrea, Mozambique, Wit-Rusland en Libië, waaronder de zaak van de Palestijnse arts die samen met Bulgaarse verpleegsters acht jaar onterecht is vastgehouden.

Ook bij minder in het oog springende, maar eveneens ingrijpende mensenrechtenschendingen, zoals de schending van het recht op eigendom of van het recht op een eerlijk proces in (civiele) procedures, kan Prakken d'Oliveira u bijstaan.

Contact

Wil Eikelboom, Flip Schüller