Internationaal recht & Mensenrechten

De advocaten van Prakken d’Oliveira adviseren en procederen over de meest uiteenlopende (internationale) zaken. Zij werken samen met maatschappelijke organisaties en onderhouden nauwe banden met de academische wereld.

De advocaten van de sectie Internationaal recht & Mensenrechten kunnen u onder meer bijstaan in de volgende zaken:

  • Procedures uit onrechtmatige daad wegens schendingen van mensenrechten, grondrechten en internationaal recht
  • Andere civiele procedures met een mensenrechtelijke component
  • Procedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of een van de verdragscomités van de Verenigde Naties
  • Advies en procedures betreffende internationale organisaties
  • Advies over internationaalrechtelijke- en mensenrechtelijke kwesties
  • Advies en procedures over maatschappelijk verantwoord ondernemen ('Business and Human Rights')
  • Bijstand aan slachtoffers/benadeelde partijen in strafzaken

Slachtoffers (internationaal humanitair recht, mensenrechten, grondrechten)
Al sinds haar oprichting richt Prakken d’Oliveira zich in het bijzonder op het internationaal humanitair recht (oorlogsrecht), mensenrechten en grondrechten. De advocaten van de sectie Internationaal recht & Mensenrechten beschikken bij uitstek over specialistische kennis en proceservaring op deze gebieden. Aan de hand van uw casus bepalen zij welke juridische mogelijkheden er zijn om uw mensenrechten af te dwingen, of om de schade die u heeft geleden vergoed te krijgen. De advocaten van Prakken d’Oliveira deinzen niet terug voor zaken die gecompliceerd of langdurig zijn en spannen zich tot het uiterste in om het recht te laten zegevieren.

Internationale organisaties
Nederland huisvest tal van internationale organisaties die een uitzonderlijke positie innemen in de (Nederlandse) rechtsorde. Prakken d’Oliveira adviseert regelmatig werknemers van dergelijke organisaties en staat hen zo nodig bij in procedures binnen die organisaties zelf, of bij de bevoegde internationale (administratieve) tribunalen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen ('Business and Human Rights') 
De advocaten van de sectie Internationaal recht & Mensenrechten specialiseren zich in de juridische aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij adviseren in zaken die betrekking hebben op schendingen van milieu- en mensenrechten door bedrijven in binnen-en buitenland en kunnen u bijstaan in procedures voor de Nederlandse rechter, internationale gerechtshoven of bijvoorbeeld het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen.

Contact
Via onderstaand formulier kunt u contact met ons opnemen. Zet kort uw (hulp)vraag uiteen. Wij doen ons best om uw bericht zo snel mogelijk te beantwoorden. U kunt natuurlijk ook bellen: 020 – 344 6200.

Naam
E-mail
Telefoonnummer (optioneel)
 
Vraag