(Internationaal) activisme

“Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden”

Rosa Luxemburg

Prakken d’Oliveira adviseert en verleent bijstand aan (politieke) activisten en organisaties actief op
uitlopende terreinen: dierenrechten, kraak- en milieubeweging. Wij adviseren vakbonden en ook politieke organisaties in binnen- en buitenland, en staan deze zonodig bij in juridische procedures. 

Advocaten van de verschillende secties van ons kantoor bundelen hun kennis in nationale en internationale zaken, adviseren over protesten en demonstraties in Nederland en in het buitenland, en voeren zaken waarin activisten voor vervolging dreigen te worden uit- of overgeleverd aan het buitenland.

Prakken d’Oliveira heeft juridische bijstand verleend aan onder meer antimilitaristen, Sea Shepherd, Greenpeace, Free Gaza Flotilla, bezetters van de Iraanse ambassade, dierenactivisten en verschillende oppositiebewegingen in het buitenland.

Contact

Michiel Pestman, Liesbeth Zegveld, Tamara Buruma