Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

“Jemand mußte Josef K. verleumdet haben,
denn ohne dass er etwas Böses getan hätte,
wurde er eines Morgens verhaftet”

Franz Kafka, eerste zin van ‘Het Proces’

Prakken d’Oliveira is gespecialiseerd in zaken waarin de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) of de MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) een rol spelen. Prakken d'Oliveira is het enige advocatenkantoor in Nederland dat zich expliciet op dit soort zaken richt, waarin onze kennis en ervaring uit de verschillende rechtsgebieden samenkomen.

Inlichtingendiensten hebben het recht om organisaties en personen te onderzoeken wanneer er serieuze aanwijzingen of vermoedens bestaan dat zij een gevaar kunnen vormen voor de Nederlandse staat. Daarnaast verrichten deze diensten veiligheidsonderzoeken naar kandidaten voor vertrouwensfuncties.

AIVD en MIVD werken in het grootste geheim. Daarbij is verregaande inbreuk op de privacy van burgers eerder regel dan uitzondering. De werkzaamheden van de inlichtingendiensten kunnen voor betrokkenen dan ook verstrekkende en onwenselijke gevolgen hebben. Prakken d’Oliveira houdt de grenzen waarbinnen deze diensten mogen opereren nauwlettend in de gaten.

In inlichtingenzaken staan wij personen en organisaties bij die op de bijzondere aandacht van onze inlichtingsdiensten mogen rekenen en daardoor in de problemen zijn gekomen: politieke activisten, verdachten van terroristische activiteiten, onafhankelijkheidsbewegingen, journalisten en ook ambtenaren.

Contact

Michiel Pestman