Historie

Op 1 januari 2014 veranderde de naam van kantoor van Böhler in Prakken d'Oliveira. Deze verandering symboliseert de ontwikkeling die het kantoor heeft doorgemaakt en graag wil voortzetten. Ties Prakken en Ulli Jessurun d’Oliveira zijn immers het geheugen, maar ook het geweten van kantoor.

Hoewel een begindatum niet is te geven moet de start van Prakken d'Oliveira eind jaren tachtig worden gezocht , toen een deel van het Amsterdams Advocatenkollektief fuseerde met een paar mensen die van verschillende universiteiten kwamen, onder wie Ties Prakken (strafrecht en mensenrechten) en Ulli Jessurun d´Oliveira (internationaal recht en migratierecht). Die band van het kantoor met de universitaire wereld is sindsdien alleen maar versterkt. Veel van de advocaten van Prakken d'Oliveira hebben wortels in de wetenschap.

Die banden met de universitaire wereld hebben niet geleid tot een academische aanpak op een wereldvreemde manier, maar in tegendeel tot het helpen definiëren van de grenzen van het recht vanuit de behoefte van de praktijk. Met name op het gebied van de rechten van de mens zijn door het kantoor grensverleggende procedures gevoerd.

De naam van het kantoor is verbonden aan controversiële strafzaken zoals de RaRa-zaak, de zaak tegen Volkert van der G. en de Wilders-zaak (voor de slachtoffers), maar ook aan de zaak van Bosnië tegen Servië & Montenegro voor het Internationaal Gerechtshof, de schadevergoeding voor de slachtoffers van het Indonesische Rawagede, de zaak waarin recht werd gevraagd en gekregen voor het Bosnische personeel van Dutchbat in Srebrenica, de zaak Salah Sheekh voor het EHRM op grond waarvan de algemene situatie in het land van herkomst een grotere rol is gaan spelen in asielzaken. De advocaten van Prakken d'Oliveira zetten zich ook in voor zaken voor internationale tribunalen voor oorlogsmisdaden en genocide, zoals het Cambodjatribunaal. Al die zaken zijn niet vanzelfsprekend, maar wel belangrijk. En zij vragen om een grote knowhow en inzet, waarmee Prakken d'Oliveira zich van andere advocatenkantoren onderscheidt.

Advocaten zijn gekomen en gegaan in de loop van de jaren, maar het karakter van mensenrechtenkantoor is gebleven en in de loop van de tijd ook versterkt en verder ontwikkeld. Dat gebeurt nog steeds ten behoeve van een zeer uiteenlopende clientèle: individuen, organisaties en bedrijven, zowel nationaal als internationaal.