Business & human rights

Business & human rights, corporate social responsibility (CSR) of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), de moderne corporate kan er niet meer omheen. Al jaren dienen bedrijven in toenemende mate verantwoording af te leggen over de manier waarop zij opereren in de maatschappij. Het gaat hierbij al lang niet meer enkel om de grote multinationals. Banken, pensioenfondsen en andere investeerders krijgen kritische vragen over hoe en waar hun investeringen terecht komen. Ook het internationaal opererende MKB krijgt in toenemende mate met dit onderwerp te maken. We zagen daarvan al voorbeelden in de bloementeelt en kledingindustrie.

Het onderwerp overstijgt bovendien steeds vaker de ‘klassieke’ terreinen van CSR en MVO zoals kinderarbeid en uitbuiting. Ook aspecten als milieuschade, corruptie, internationale sancties en de verhouding tot inheemse volken hebben in toenemende mate de belangstelling van wetgevers, toezichthouders en de media.

Daarnaast is de reikwijdte van maatschappelijk verantwoord ondernemen toegenomen. Niet alleen het eigen optreden jegens de directe omgeving wordt onder de loep genomen, maar ook de rol van de leveranciers en afnemers elders in de supply chain is van belang. Waar komen mijn grondstoffen vandaan en hoe wordt mijn product vervolgens gebruikt door mijn klanten? Het zijn vragen waarmee steeds meer ondernemingen zich geconfronteerd zien.

Prakken d’Oliveira en Business & Human Rights

De advocaten van Prakken d’Oliveira richten zich op de juridische aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als enig Nederlandse kantoor dat gespecialiseerd is in de mensenrechten, hebben we veel ervaring opgedaan op het gebied van business & human rights. Wij kunnen hierbij zowel de respondenten (ondernemingen) als slachtoffers van mensenrechtenschendingen bijstaan.

Prakken d’Oliveira specialiseert zich daarnaast in business & human rights in conflictgebieden. De reeële situatie in conflictgebieden vraagt om een gespecialiseerde aanpak, die al snel zal afwijken van de ‘standaard’ juridische dienstverlening in vredestijd. Onze ervaring met internationale onderzoeken en onderzoek ter plekke heeft dan een grote meerwaarde. We gaan hierbij verder dan andere kantoren. Wij beschikken over een internationaal netwerk dat ons helpt om on the ground de situatie te beoordelen en lokaal juridisch advies in te winnen. Met specialistische oplossingen en een grote expertise op het gebied van oorlogsrecht en internationaal recht bieden wij daarmee een unieke dienstverlening. 

Daarnaast bouwen wij op een lange ervaring in de adviespraktijk over (internationale) sancties. Deze expertise helpt ons bijvoorbeeld om bedrijven te adviseren die hun werkgebied willen uitbreiden naar nieuwe (risico) landen of die zich plots geconfronteerd zien met een veranderende politieke realiteit in de landen waarin zij opereren. Ook hierbij kan ons kantoor juridische bijstand verlenen, desnoods door te procederen tot aan Straatsburg (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) of Luxemburg (Europees Hof van Justitie).

Contact
Liesbeth ZegveldMichiel PestmanGöran SluiterMarieke van EikChanna SamkaldenTamara BurumaBarbara van Straaten