Prof. Ties Prakken
‘De politieke strafzaken zijn de leukste.’

Prof. Ties Prakken (1937)

< >

Ties Prakken is gespecialiseerd in het strafrecht en mensenrechten. Ook is zij werkzaam geweest bij het Willem Pompe Instituut voor strafrechtwetenschappen in Utrecht. In 1985 is zij gepromoveerd. Van 1998 tot 2004 was zij hoogleraar straf(proces)recht aan de Universiteit Maastricht. Ties is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

Advocaat sinds 1965

E-mail

tprakken@prakkendoliveira.nl

In de media

Ties Prakken publiceert regelmatig over strafrechtelijke onderwerpen. In 2010 verscheen het boek 'Politieke verdediging, een analyse van historische en actuele politieke strafzaken en de strategie van de verdediging' met de Brusselse advocaat Jan Fermon, en in 2013 'Grondrechten op de helling, de rol van het Wildersproces in de afbraak van de rechtsstaat'.