Prof. Göran Sluiter
‘Geef niet op!’

Prof. Göran Sluiter (1970)

< >

Göran Sluiter is gespecialiseerd in strafrecht, internationaal recht en internationaal strafrecht. Hij vertegenwoordigt cliënten op alle aspecten van die rechtsgebieden in nationale en internationale procedures. In zijn aanpak van zaken maakt hij optimaal gebruik van zijn jarenlange ervaring als rechter-plaatsvervanger en zijn wetenschappelijk kennis van het vakgebied opgedaan in zijn nevenfunctie als hoogleraar.

Göran Sluiter beschikt daarnaast over de specialisatie voor de bijstand van slachtoffers in strafzaken. Hij treedt daarbij onder andere vaak op voor slachtoffers die in het buitenland wonen en slachtoffer zijn geworden van Nederlandse verdachten. 

Advocaat sinds 2010

Nevenfunctie
Hoogleraar internationaal straf(proces)recht, Universiteit van Amsterdam.

E-mail
gsluiter@prakkendoliveira.nl

In de media