Marq Wijngaarden
‘Mensen van vlees en bloed, geen nummers of dossiers.’

Marq Wijngaarden (1960)

< >

Marq Wijngaarden is gespecialiseerd in strafrecht en vreemdelingen- en asielrecht, en doet daarnaast bestuursrecht. Veel van zijn zaken hebben een grensoverschrijdend karakter: niet alleen in immigratiezaken, maar ook in straf- en bestuursrechtzaken. Daarnaast is hij lid van de specialistenverenigingen van straf- en vreemdelingenadvocaten en geeft hij regelmatig cursussen aan advocaten, rechters en studenten. 

Advocaat sinds 1989

Nevenfuncties
Lid Adviescommissie Asiel van Vluchtelingenwerk Nederland, docent bij OSR en SSR.

E-mail

mwijngaarden@prakkendoliveira.nl

In de media