Marieke van Eik
‘Er is altijd een oplossing te vinden.’

Marieke van Eik (1978)

< >

Marieke van Eik is gespecialiseerd in migratierecht, Europees bestuursrecht en milieurecht. Ze procedeert veelvuldig bij het Gerecht en het Hof van Justitie EU. Marieke geeft regelmatig les aan advocaten, onder andere over asiel- en migratierecht in Europa. Ook verzorgt zij trainingen in het buitenland om de rechtshulp aan vreemdelingen te verbeteren. 

Advocaat sinds 2004

Nevenfuncties

  • Redactie van Rechtspraak Vreemdelingenrecht
  • Lid Adviescommissie Vreemdelingenrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten
  • Docent EU migratierecht aan advocaten en rechters (OSR/SSR)
  • Hoofddocent Vluchtelingenrecht beroepsopleiding advocatuur bij CPO

E-mail
mvaneik@prakkendoliveira.nl

In de media

  • Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht: 'Hoe ongewenst zijn 1F-ers' (februari 2008)