Lisa-Marie Komp
‘You just hold your head high and keep those fists down. No matter what anybody says to you, don't you let 'em get your goat. Try fightin' with your head for a change.’
Atticus Finch in Harper Lee, To Kill a Mockingbird

Lisa-Marie Komp (1987)

< >

Lisa-Marie Komp adviseert en procedeert in zaken waarin aansprakelijkheid voor mensenrechtenschendingen centraal staat. In haar werk streeft zij ernaar de best mogelijke oplossing voor haar cliënten te bereiken. Daarbij komt het regelmatig van pas dat zij de Duitse en de Franse taal machtig is. Naast haar werkzaamheden als advocaat promoveert Lisa-Marie op het gebied van staatsaansprakelijkheid voor extraterritoriale mensenrechtenschendingen. Haar studie volgde zij aan verschillende Nederlandse en buitenlandse universiteiten en sloot zij cum laude af met een Master Internationaal Recht aan de Universiteit Maastricht en de Université Toulouse Capitole.

Advocaat sinds 2013

E-mail
lkomp@prakkendoliveira.nl

Publicaties

In de media: