Frederieke Dölle
‘The truth is rarely pure and never simple’
Oscar Wilde

Frederieke Dölle (1992)

< >

Frederieke Dölle is strafrechtadvocaat. Zij werkte hiervoor bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Hierdoor heeft ze veel ervaring met cassatie in strafzaken.

Frederieke rondde in 2015 cum laude de Togamaster af in de richtingen civiel recht en strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie onderzocht ze de voorgestelde strafbaarstelling van het verheerlijken van terrorisme. Daarnaast werkte ze als griffier bij de Rechtbank Noord-Nederland (afdeling strafrecht).

Advocaat sinds 2017

E-mail:
Fdolle@prakkendoliveira.nl