Dr. Channa Samkalden
‘Sine justitia nulla libertas.’

Dr. Channa Samkalden (1975)

< >

Channa Samkalden is gespecialiseerd in aansprakelijkheid voor mensenrechtenschendingen, zowel binnen als buiten Nederland. Zij vertegenwoordigt onder andere vier Nigeriaanse boeren en Vereniging Milieudefensie in een procedure tegen Shell vanwege olievervuiling in Nigeria. Naast de aansprakelijkheid van multinationals voor mensenrechtenschendingen richt ze zich op grondrechtenschendingen in Nederland, in het bijzonder vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en het recht op een persoonlijke levenssfeer. Ze promoveerde eerder aan het Europees Universitair Instituut in Italië op godsdienstvrijheid en de scheiding van staat en religie.

Advocaat sinds 2008

E-mail

csamkalden@prakkendoliveira.nl

In de media