Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers  is een advocatenkantoor dat opkomt voor de belangen van het individu en de rechten van de mens. Onze advocaten staan bekend als experts in hun vakgebied en hebben een reputatie die tot ver over de landsgrenzen reikt.

Prakken d’Oliveira opereert op de volgende rechtsgebieden: internationaal recht & mensenrechten, (internationaal) strafrecht en migratierecht en heeft daarnaast een aantal 'speerpunten' die deze rechtsgebieden overstijgen. Het kantoor heeft een strategische alliantie met het Londense kantoor Doughty Street Chambers.

Prakken d’Oliveira is gespecialiseerd in (inter-) nationale procedures voor slachtoffers van mensen- rechtenschendingen   Prakken d’Oliveira staat personen en ondernemin- gen bij in het verkrijgen van een verblijfsvergunning en andere migratierechtelijke kwesties   Prakken d’Oliveira heeft een omvangrijke straf- rechtpraktijk, zowel nationaal als internationaal
Sectie Internationaal recht & mensenrechten   Sectie Migratierecht   Sectie Strafrecht

Prakken d’Oliveira, voorheen Böhler Advocaten, is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.